Sörqvarn

Sörqvarnforsens Sportfiske  - Flugfiske i Västmanland
Sörqvarnforsens Sportfiske är ett spännande sportfiskeområde för flugfiske efter öring och regnbåge i strömmande vatten. 

Sportfiskeområdet är beläget i Hallstahammar som ligger i Västmanlands län. Området består av en ca 2,6 kilometer lång del av den ursprungliga och naturliga sträckan av kolbäcksån som rinner igenom kommunen. Kolbäcksån med Strömsholms kanal är Västmanlands största vattendrag och rinner från södra Dalarna genom länet och mynnar ut i Mälaren.

Terrängen
Sportfiskeområdet ligger i ett kulturhistoriskt intressant område med gamla smedjor, kraftverk, dammar, museum och även ruiner från 1600-talet som visar var Hallstahammars vagga låg.
Fiskesträckan består av tre storsteniga och vackra forsar, Trångforsen, Norrkvarnforsen och Sörkvarnforsen samt av några spegeldammar, Bruksdammen, Bultdammen och Norrkvarnsdammen. Terrängen som fisket bedrivs i är äventyrlig och på vissa ställen krävande med branta stränder, stora stenar och en frodig grönska som välver in forsarna och dammarna. Forsarna inbjuder till ett dramatiskt och spännande flugfiske i en vacker natur trots att tätorten finns precis runt hörnet.
-Vildmarken har aldrig varit så nära-.

Öringfiske i Sörkvarnforsen

Fallhöjden från Trångfors ner till där Sörkvarn där forsarna mynnar ut i Kolbäcksån är hela 35 meter. Den sista kilometern av området med Norrkvarnforsen, Sörkvarnforsen och med mellanliggande sel ingår i Sörkvarnforsens naturreservat. Fallhöjden igenom reservatet är hela 18 meter och Sörkvarnforsen är en av dom sista outbyggda forssträckorna i Kolbäcksån. Sörkvarnforsens naturreservatet har ett rikt växt- och fågelliv och har man tur kan man bla. få se kungsfiskare, häger, bäver i området.

Fisket
I forsarna sätts det kontinuerligt ut öring och regnbåge. Just öringen verkar trivas extra bra i det syrerika vattnet eftersom tidigare utsättningar har lyckats reproducerat sig i forsarna.

Som bonusfisk kan man även få storvuxen asp i forsarna under vår och försommar. Tänk på att aspen är fredad under lekperioden och får inte fångas i vattendragen under 1 april – 31 maj!. Asp som fångas som bifångst vid flugfiske skall återutsättas med stor försiktighet.

Öring från Norrkvarnforsen
Höstfiske i Trångforsen

Utrustning
 I området är det endast tillåtet med att flugfiska med flytlina. Lämplig flugfiskeutrustning är i klass 5-6 och en inte alltför tunn tafs. Eftersom man kan “gå i” stor fisk är det bra att inte ha för klen utrustning när det bär av i dom svårvadade forsarna. Vadare kan också vara bra att ha eftersom det ibland kan behövas gå i vattnet för att ta sig över eller för att komma åt och på ett bra sätt fiska av fiskens ståndplatser.

Bra flugor i området är klassiska nymfer som haröra med eller utan guldskalle, princenymf och husmask eller nattsländelarvimitationer i brunt eller grönt. Torrflugefiske i strömkanterna med tex. streaking caddis fungerar också bra. Eftersom det finns regnbåge i forsarna är det aldrig fel att prova en streamers eller gärna någon liten muddler i svart eller grönt.

Flugfiske med instruktör Flugfiske med instruktör

Nybörjare
För nybörjare finns det utrustning att hyra och möjlighet att få hjälp när det gäller kast- och fisketeknik, flugval m.m.


Lite Historik om fisket i Kolbäcksån
Inte sedan 1920-talet har det funnits öring i någon större utsträckning i Kolbäcksån som rinner igenom Hallstahammar. Fram till slutet av 1920-talet var öringen talrik samt att det dessutom vandrade upp lax i ån. På den tiden gick bruksarbetarna ner till forsarna i Trångfors efter arbetets slut för att håva lax i turbinrännorna nedanför kraftstationen. Man använde håvar tillverkade av ståltråd vid fisket och inte sällan lyckades man fånga lax som vägde så mycket som 18 - 20 kg. Men i takt med att industraliseringen senare ökade efter ån ökade också utsläppen av kemikalier. Det i sin tur gjorde att både laxen, öringen och även flodkräftan som fanns i rikliga mängder försvann ur vattendraget. Idag är vattenkvaliteten bra och öringen är återigen på väg att berika forsarna i Kolbäcksån. Tidigare
utsättningar av öring och öringyngel har slagit väl ut och öringen har ju som sagt lyckat reproducera sig i området.
 

Källandet - Intressant läsning om Kolbäcksån (Läs här).