Sörqvarn

Sportfiskeområde i Hallstahammar.
Sörqvarnforsens Sportfiskeområde för flugfiske består av Kolbäcksåns ursprungliga sträckning med forsar, spegeldammar och sel som rinner igenom Hallstahammar. Sportfiskeområdet börjar vid dammluckorna i Trångfors och avslutar nedanför bron i Sörkvarn.  Även inloppskanalerna till Trångfors gamla kraftstation och till Norrkvarns krafstation ingår i sportfiskeområdet. Se karta!.

OBSERVERA! Området ingår ej i Nedre Kolbäcksåns kortfiskeområde.

Fiskekort för Nedre Kolbäcksåns KFO gäller inte inom Sörqvarnforsens sportfiskeområde.