Sörqvarn

  Sörqvarnforsens Sportfiske AB är ett nystartat företag som satsar på fisketurism i Västmanland.

  Bolaget har sin verksamhet i Hallstahammar där man av Nedre Kolbäcksåns fiskevård- områdesförening arrenderar en del av den naturliga sträckan av Kolbäcksån som rinner igenom kommunen.

Regnbåge från Trångforsen i Hallstahammar

  Sörqvarnforsens Sportfiskes affärside är att sälja ett paketerat flugfiske efter öring och regnbåge med hög medelvikt, där fisket, upplevelsen och servicen står för varumärket. Sörqvarnforsens Sportfiskes anläggningar skall vara ett substitut för fiskare som inte har möjlighet att åka till Norrland men som ändå vill ha möjlighet till ett fantastiskt flugfiske i vackra och fiskrika forsar .

  Affärsmodellen består i att skapa ett sportfiskeområde för flugfiske och erbjuda olika typer av paket till grupper och företag. Det kan vara allt i från kurser, privata grupper, enstaka fiskare, ungdomar, konferens och kick-off för företag. I grundpaketet ingår det fiske, boende, mat och lån av utrustning som behövs för flugfiske.

Spegelkarp på 9,9 kg från Skantzsjön Spegelkarp på 9,9 kg från Skantzsjön

  När det gäller boende, mat, kurser, konferens och kick-off så samarbetar Sörqvarnforsens Sportfiske AB med Skantzen Brukshotell i Hallstahammar. Hotellet är beläget i en fantastisk naturskön miljö i en direkt anslutning till sportfiskeområdet. Dessutom ligger anrika Strömsholms Kanal och Skantzsjön med dess fantastiska karpfiske precis utanför huvudbygnaden.  Besök gärna hotellets hemsida för att se dess olika erbjudanden och rekreationer.

  Sörqvarnforsens Sportfiske AB arrenderar även ett block med sjöar på gränsen mellan Dalarna och Västmanland, ca 70 kilometer norr om Hallstahammar. Sjöarna, i dagsläget 21 stycken är i vitt skilda storlekar från små skogssjöar till sjöar på ca 2 - 3 km². I området, som går under arbetsnamnet "Fiske i Bergslagen" kommer det att bli olika typer av fiske med paketering, hyrfiske, olika typer av specialfiske och kräftfiske. Sörqvarnforsens Sportfiske kommer att samarbeta med lokala aktörer när det gäller paketering och boende i området.

  I dagsläget säljer Sörqvarnforsens Sportfiske fiskekort via Inatur till området men efterhand som ideerna och fisket utveckas kommer det upp olika erbjudanden på hemsidan och på Inatur´s hemsida.

Tight Lines

Johnny Westh
Grundare och ägare av Sörqvarnforsens Sportfiske AB